DALŠÍ AKCE: SJC Koniáška, Silváč, Alpy

Říjen 2008

Zápis z výroční schůze Beermental teamu

25. října 2008 v 17:41 Výroční schůze
která se konala dne 1.11 2008 v Jičíně na Bradech (klubovna SJC)

Přítomni: Bič, Ďuďu, Libe, Šutr, Hobe, Přemet, Sekouš

Omluveni: Beran, Jožo, Švihe

Host: Rope

Jednání řídil člen BT ultras Libe.


Program:

1. Aktuální informace
2. Zhodnocení sezóny 2008
3. Vyhlášení Beermental cupu 2008 (2007/2008)
4. Složení Beermental teamu pro rok 2009
5. Cíle a vrcholy BT v sezóně 2009
6. Plán přípravy a akce pro rok 2009
7. Beermental cup 2009 (2008/2009)
8. BT blog
9. BT fond
10. BT zákon
11. Rozšíření výbavy BT
12. Různé

1. Aktuální informace
BT

bere na vědomí aktuální informace od všech členů:

- o přivezení velkého sudu na výroční schůzi, na jehož zakoupení se podíleli všichni, co nedodrželi hlavní pravidlo BT

- omluvu chybějících členů (Beran - nemoc, Jožo - pracovní povinnosti, Švihe - reprezentace BT)


2. Zhodnocení sezóny 2008
BT

a) uděluje pochvalu Přemetovi za vzornou reprezentaci na mezinárodním poli
b) uděluje pochvalu Bičovi, Ďuňďovi a Šutrovi za vzornou reprezentaci při pivních na Kateřině
c) projednalo kauzu Jihlava 2009; shodlo se, že se stala chyba; na druhé straně rezolutně odsoudilo jednání všech, kteří nesmyslně a nepochopitelně útočili na BT
d) uděluje pochvalu Švihemu za luxusní řešení kauzy Jihlava 2009, v které byl nevinně
e) uděluje napomenutí Libemu a Šutrovi za kauzu Jihlava 2009; BT se hromadně shodlo, že při dalším takovémto jednání, musí být důsledky menší nebo rovny provedenému průseru, nikoliv naopak jak tomu bylo v kauze Jihlava 2009
f) uděluje pochvalu Libemu a Šutrovi za přežití kauzy Jihlava 2009
g) uděluje pochvalu Ďuňďovi za luxusní jednání a podporu v kauze Jihlava, která se ho netýkala
h) děkuje Jardovi Havlíkovi za to, že se jako jeden z mála k proviněným neotočil zády
i) uděluje pochvalu Ďunďovi, Libemu, Lasině, Hobemu, Šutrovi, Bičovi, Sekoušovi, týpkovi z TJN, Evě a Vaškovi a dalším za pořádání BT akcí v roce 2009 (Silváč 2007, maturiťák Jičín, VT Brno, Nice Sunday Beer, Akáda, Butoves kros, Valečov a Eva a Vašek, Tour de GRASS SKI, VT Ňadran, VT Londýn, VT Rimini, Megatlon 2008, Zakončení BT)

3. Vyhlášení Beermental cupu 2008 (2007/2008)
BT

a) vyhlásilo Beermental cup 2008 a třem nejlepším předalo ceny věnované sponzory (Šutr, Libe, Bič, Sekouš)
b) napomenulo členy, kteří nesplnili limit, tudíž porušili zákon BT; zejména Přemeta, který nesplnil po třetí za sebou!

4. Složení Beermental teamu pro rok 2009
BT

a) odhlasovalo přijeti nových řádných členů Šviheho a Hobeho
b) důrazně napomenulo Berana za přístup k BT (minimální psaní na BT blog a BT fórum, minimální účast na akcích BT, neplacení BT příspěvků apod.); z důvodu pracovního vytížení Berana BT odhlasovalo pouze napomenutí a podmínečné vyloučení po dobu trvání jednoho kalendářního roku od 1. 11. 2008; BT chápe Beranovo pracovní vytížení, ale absolutní nezájem o BT za poslední půl rok nelze dál akceptovat; BT očekává od Berana v sezóně 2009 alespoň částečné zlepšení
c) schválilo sledované závodníky a složení BT ultras pro rok 2009; vyřazení ze sledovaných závodníků není možné - je pouze na uvážení BT, které potenciální adepty bude sledovat

Složení:


BT ultras: Bič, Ďuňďa, Libe, Šutr

BT: Hobe, Jožo, Přemet, Sekouš, Švihe, Beran (s podmínkou)

Sledovaní závodníci: Adam Chloupek, Béďa, Holly, Jiří Jansa, Kape, Kláša, Lebka, Luke Barták, Luke Váňa, Martin Škorpil, Martin Zřídkaveselý, Piňďa, Rope, Sosna, Šutr junior, Taďas

5. Cíle a vrcholy BT v sezóně 2009:

1. WOC Maďarsko (část BT snad závodit, zbytek jako BT doprovod a hlavně propagace BT)

2. pivní štafety (Botas Cup, 5D?,…)

3. Megatlon 2009 (konečně vyhrát a porazit Starouše)

4. Relativní desítka (zabejčit jako Beran letos)

5. MČR sprint (Béďův sprint má být v TV, z toho vyplývá reprezentace BT - bežíme povinně v kšiltkách)

6. Ďuňďův večer hospod v Praze (jestli se BT rozhoupe, berem jenom vítězství)6. Plán přípravy a akce pro rok 2009


Akce


Kde


Kdy


Pořadatel


Pochod+zakončení SJC


Brada+Český ráj


15. - 16. 11. 2008


Ďuňďa, Šutr


Silváč


?


31. 12. 2008


?


VT Brno


Brno


?


Libe


VT Praha


Praha


?


Sekouš, Bič, Ďuňďa, Přemet


ČAH


Plzeň


15. - 19. 6. 2009


Šutr, Přemet


Výnos sudu na Ještěd


Liberec


prázky


Švihe


VT Čenkovice


Čenkovice


prázky


Hobe


VT Dobšice


Dobšice


prázky


Bič


VT Amsterdam


Amsterdam


prázky


BT ultras+SkyEurope


Slovak Karst Cup


Silica


prázky


Ondrej Kvaka+SkyEurope


Zakončení BT+výročka


?


30. 10. 2009


BT

7. Beermental cup 2009 (2008/2009)
BT

a) bere na vědomí stávající pravidla a zákon BT ohledně Beermental cupu, ve výjimečném případě se dovoluje sčítat piva menšího či většího objemu; výjimečným případem se rozumí nemožnost pít pivo klasického formátu - 0,5l
b) apeluje na všechny členy, aby bylo splnění limitu 365 piv jejich prioritou

8. BT blog
BT

a) ukládá povinnost všem členům podílet se na bezproblémovém chodu a co nejčastější aktualizaci BT blogu,
b) určí autora budoucího článku vždy na určité akci; určování autora je závislé v první řadě na účasti na akce a v druhé řadě na počtu dosud napsaných článků za současný rok
c) apeluje na všechny autory, aby článek vytvořili a zveřejnili nejpozději do 5 pracovních dnů od konce akce
d) schválilo stálou rubriku "Jak to vidí Ďuďu?" od stálého autora Ďuňdi
e) schválilo zahrnutí povinnosti ohledně BT blogu do nově renovovaného zákona (viz. 10.)

9. BT fond
BT

a) schválilo založení BT fondu, který bude sloužit na drobné škody (vystříkané hasičáky, ambulantní ošetření, apod.), případně na fungování BT
b) schválilo příspěvky do BT fondu pro pracující 10 Kč za měsíc a pro studující 5 Kč za měsíc, příspěvky je možno uhradit v jedné platbě za celý rok pokladníkovi Šutrovi (studující jsou povinni doložit platné potvrzením o studiu)
c) schválilo zahrnutí povinnosti ohledně BT blogu do nově renovovaného zákona (viz. 10.)

10. BT zákon
BT

a) schvaluje renovaci zákona BT z roku 2005, zákon by měl být, mimo jiných drobných úprav, doplněn o povinnosti ohledně BT blogu a BT fondu
b) ukládá Šutrovi, jako autorovi původního zákona, zpracovat renovaci zákona BT, který předloží v nejbližší době ke schválení celému BT

11. Rozšíření výbavy BT
BT

a) podpořilo návrh rozšířit v příštím roce BT výbavu, nejčastější návrhy byly teplákové soupravy, overaly, bundy apod.
b) souhlasí s podrobnějším projednáním této záležitosti na dalších akcích BT, případně na BT fóru


12. Různé
BT

bere na vědomí, že je nás tu sedm+Rope a ten sud se musí vykalit

Zapsal: Libe, BT ultras

Hasičák

19. října 2008 v 11:59 | Šutr
Na přednášce nás učí Doc. MUDr. V. Habermann CSc. jak zacházet s hasičákem

1. CO2 hasičák je nejlepší - neškodí, je učinný a hořícímu může i pomoci tím, že ho ochladí.
2. Praškový hasičák, dělá straštný nepořádek, není tak účinný.
3. Pěnový, ten vám do ordinací nedoporučuji.

- poté ochladil pár studentů a šlo se dom..
Medik párty

2. října 2008 v 19:01 | Šutr

PRVNÍ TÝDEN ŠUTRA v PLZNI

Pondělí

V pondělí příjíždím do mého nového domova a hnedkon kalba jak psase.
Ani oběd jsem nestihl. Po tom co se ubytuji na kolejích, poměrně luxus pokoj, se vydávám za Mirusem očíhnout jeho privátek a seznamuju se s Aníkem Jojařem, kterej hnedkon jak Pidin hlásí, dneska to bude kalba, Hóna má narozky. Pod jejich privátkem je hospa, tak hnedkon v 11ráno jdeme na první jedničku, z jedničky je trojka a mi odcházíme už poměrně rozplešený do města hledat jídlo.. boucháme další 2ku a k tomu luxusní jídlo ani nevím kde to bylo.. kalba je dobře zozjetá, tak sháníme spolužáky, který neznáme a přesouváme sedo PUBU, kde začínáme soutěžit, po chvíli se dostáváme do čela PUBU a po pár hodinách šichty i to 10 ČR.. V půlnoci se přesouváme do nonstopu, kde už je medik párty, sice samý páťáci,šesťáci... ale neva. dávám jedničku a odjíždím tágem spát.


Úterý


V úterý je Hóna totálně rozplešenej, není schopnej nic dělat, ani nevím co jsem ďál, ale jedno bylo jistý večer je sraz I.ročníku zubařu v hospě, takže regenerace a v 7 se vyráží do města, padá pár Plzní a jede se posledním rozjezdem domu.

Středa

Ráno od 7hod škola, ANATOMIE a pan Kott. Luxuní masakr, přiházím pozdě a musím si sednou hnedka před něj. Pořád se na mě culí a kouká na mě :-) Ve středu jsem si naplánoval hodinovku, ale počasí je naprd, ale stejnak vyrážim, vítr jak prdel a já běhám jak kokot skorem 40koleček na stadáku. reprezentace BTčka byla dobrá v kategorii M 20-29 jsem vyhrál, foukalo, že to málem Šutra odfouklo, do zatáček se skorem nedalo běžet, hnedka ze stadaku prejizdim navstivit spoluzaky kalice na druhou kolej, objednavame picu a domlouvame dalsi MEDIK PARTY v Nekonečnym Šumu.. frcim se domu osprchnout a valim do Šumu, Loupeme dvanactky a pak naka akce vodka z redbulem za 39,- a je to! Diza se rozjela luxusne,parime vosahavame stetky, budouci doktorky a posledni ramvaji frcim domu, typek prisel va ctvrtek na anatomii rovnou z Šumu, luxusni prace.
- stáhni si obrázek do kompu ;-), uvidíš víc..

Čtvrtek

Už bez kalení, ale zato jedu na nábor malejch plzenskejch bezcu delat s Kodym rozhovory do regionalni televize. Prdel byla dobra, ale byl sem totalne vyndanej po trech dnech kaleni, ze sem se sel s Kodym vyklusat na mape asi na 50min a sotva jsem to ubehnul.

Pátek

Pilsen Fest, co dodat!!Sobota

V sobotu rano sem zas rozsekanej, ale co se da delat, prihlasil jsem se na kros 5ku, prebor lekaru, tak musim jet, nastesti se mnou jede i Kody a reprezentace BTcka je luxusni, kategorii do 35 let OPEN, vyhrává bejk Kody za 17:20 a druhej Hóna za 18:06, hosi finis jak prase s nakym dedulou, takhle rychle jsem finisoval snad naposled na JMS.. pak sem to pul hodky rozdejchaval a zacal rautik.. parky, vino, rizky, vokurky, pivo, gulasek.. fakt luxusni akce za 30,- Kč.. Odpolko jsem prijel na kolej a co mi zbejvalo nez se zacit ucit anatomii.

Neděle

Ráno mě čekal dalsi krosik, vyrazim ke Kodymu, kterej vytahuje z garaze červenyho drak a mrdame to jak psasata i po chodnikach, prej je to OK, ke Kozelskymu zameckymu parku.Jendo kolečko rozklus a jde se na to. Počasí vychazi na jednicku, listi pada ze stromu, je fakt krasny den na to se probehnout po lese. Trat luxusni a hned po vystrelu jde do cela BT a jeden typek, kterej to kotli az se tomu nechce verit.. BTcko ho sle po chvili setraslo a pak Kody setrasnul i Honu.Takze vysledky v cili zas 1.Kody, 2.Hona. Dostavame diplomek a šáňo a frci se ke Kodyho babicce na knedlo-zelo-vepro, luxusne jsem se najedl, fouknul k tomu sklenicku pivka, jeste bych uplne zapomnel, ze ulice ke Kodyho babicce byla uzavrena, tak to Kody vzal zas pro zmenu po chodniku a kluk ktery sel proti nam docela cumel.. pak mi jeste Kody ukazal novej I Phone a frcelo se na kolej.
Takze muj prvni tyden je za mnou, doufam ze to takhle bude pokracovat a za par let u ke mne pujdete na kreslo..:)

Hoši dobrý mrdy kreslení zubů. (c) Hóna
TOPlist